ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ζεύξη αμυντικών δαπανών Ελλάδας - Τουρκίας
Εναλλακτικός τίτλος :Defense expenditure race between Greece and Turkey
Δημιουργός :Καψανάκης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Καρλής, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :148σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο συνεχής εξοπλισμός και συντήρηση μεγάλου αριθμού ενόπλων δυνάμεων δύο συμμάχων χωρών του NATO όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση, μεταπολεμικά, καθώς έχουν δημοσιευθεί πλήθος εργασιών που διερευνούν την περίπτωση ύπαρξης κούρσας εξοπλισμών με αμφιταλαντευόμενο αποτέλεσμα. Σε αυτή την εργασία, κατόπιν συλλογής μεγάλου αριθμού οικονομικών δεδομένων, γίνεται προσπάθεια, διερεύνησης αυτού του ερωτήματος. Η διαφοροποίηση όμως από τις άλλες μελέτες είναι ότι δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ένα μοντέλο με προεπιλεγμένες μεταβλητές, αλλά πολλαπλά μοντέλα που επιλέγονται από τις διάφορες μεθόδους των στατιστικών πακέτων. Η μελέτη ξεκινά με την εισαγωγή, όπου αναφέρονται στοιχεία του διεθνούς περιβάλλοντος και της τάσης που υπάρχει στις αμυντικές δαπάνες.Στο δεύτερο κεφάλαιο τοποθετείται το πρόβλημα με τις παραμέτρους του. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά, σε αριθμό υπαρχουσών μελετών και των αποτελεσμάτων αυτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ένας έλεγχος, μέσω διαγραμμάτων, για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η κυρίως έρευνα, με την ανάπτυξη των μοντέλων και την διαμόρφωση συμπερασμάτων. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια ελέγχου των μοντέλων των μελετών, που περιγραφής στο τρίτο κεφάλαιο, με δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την μελέτη.
There is a huge dispute after WWII, both in academic and political agenda, about the existence or not of an arms race between two allied countries such as Greece and Turkey. Existing data present a continuous arm provision and preservation of a great number of armed forces and defense expenditures over the last 60 years. There is a series of research reports that try to investigate and explain this phenomenonIn the present thesis we aim at contributing to the examination of existence or not of this arms race. A large number of related variables have been collected and we use model selection and variable selection techniques to select the most appropriate model, based on the experience from other researchers and standard model selection procedures. The thesis also contains a review about facts on international relations and the general trend on defense expenditures. Next, the problem of arms race between Greece and Turkey is introduced. A number of existing research reports on the topic is reviewed critically and the differences are mentioned. Based on the data collected, we present a descriptive description of the problem and provide evidences to support the issue. Finally we fit a series of candidate models, using some model selection procedures to create parsimonious models. We also repot results about checking the important statistical assumption for the validity of the fitted models.
Λέξη κλειδί :Ένοπλες δυνάμεις
Αμυντικές δαπάνες
Ημερομηνία :31-05-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kapsanakis_2008_.pdf

Τύπος: application/pdf