ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορικά κέντρα, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, αρχές έξυπνης ανάπτυξης, αξιολόγηση επένδυσης ακινήτου
Δημιουργός :Σταθακοπούλου, Αντιγόνη
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :157σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Εμπορικά Κέντρα, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αρχές Έξυπνης Ανάπτυξης, Αξιολόγηση Επένδυσης Ακινήτου» εκπονήθηκε κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2007 - Ιουνίου 2008 στα πλαίσια των υποχρεώσεων των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Μερικής Φοίτησης) του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σταθακοπούλου Αντιγόνη.Η εργασία αποτελείται από τέσσερα αυτοτελή κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός επιτυχημένου εμπορικού κέντρου, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν για τον επενδυτή μέσα από τρεις περιπτώσεις μελέτης.Στο δεύτερο κεφάλαιο διενεργείται μία παρουσίαση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και των δυνατοτήτων που παρέχουν.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ιδέες για αναπτυξιακές προοπτικές σε κοινότητες μέσω επενδύσεων στοχεύοντας παράλληλα στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αξιολόγηση επένδυσης ενός ακινήτου με τη βοήθεια της μεθόδου της προεξόφλησης μελλοντικών εισοδημάτων.
This thesis, entitled “Shopping Centers, Geographic Information Systems, Smart Growth Principles, Property Investment Evaluation”, was formed by the postgraduate student Antigoni Stathakopoulou during September 2007 - June 2008 for acquiring the postgraduate degree “M.Sc in Statistical Methods applied in Real Estate”, by the Department of Statistics of Athens University of Economics and Business (A.U.E.B).The study consists of four individual chapters. In the first chapter, the crucial factors that contribute to a successful shopping center are analyzed and so are the benefits for the investor through three case studies. The second chapter includes the description of geographic information systems along with their capabilities.The third chapter is covered by ideas concerning community development perspectives through investments that at the same time set the protection of the environment as a goal.The fourth chapter provides the lecturer with a property investment evaluation using a cash flow analysis.
Λέξη κλειδί :Εμπορικά κέντρα
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Επενδύσεις ακινήτων
Ημερομηνία :30-06-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stathakopoulou_2008.pdf

Τύπος: application/pdf