ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έκθεση εκτίιμησης ακινήτου & γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων χρησιμοποιώντας τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Δημιουργός :Σκαρτσίλας, Αντώνιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία έκθεση εκτίμησης μιας μονοκατοικίας διόροφης με υπόγειο που βρίσκεται στην Κοινότητα Τεμένης Αιγίου Αχαϊας.Στο δεύτερο μέρος γίνεται χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και συγκεκριμένα του προγράμματος “ArcGIS 9.2” με σκοπό την εμφάνιση αγγελιών ενοικίασης διαμερισμάτων πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη της πόλης των Αθηνών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ακολουθήθηκε η διαδικασία της Γεωκωδικοποίησης (Geocoding).Στο τρίτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται η απόδοση στα ελληνικά δύο δημοσιεύσεων οι οποίες έχουν συνταχτεί από ερευνητές του εξωτερικού και αναφέρονται στο κατά πόσο επηρεάζεται η ακαδημαϊκή απόδοση από τις σχολικές εγκαταστάσεις.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
ArcGIS
Γεωκωδικοποίηση
(Geocoding)
Ημερομηνία :31-07-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skartsilas_2010.pdf

Τύπος: application/pdf