ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποθεματοποίηση χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου με τις μεθόδους Basic Chain Ladder και Bornhuetter Fergusson
Δημιουργός :Καρανικόλα, Σωτηρία
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεμάτων του κλάδου αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τις μεθόδους BCL και BF. Στην συνέχεια του εγγράφου παρατίθενται τα αρχικά δεδομένα της μελέτης για την τελευταία τετραετία, οι τρόποι υπολογισμού των τελικών αποθεμάτων των πληρωθεισών καθώς και τον εκκρεμών ζημιών σε ετήσια βάση, με και χωρίς πληθωρισμό, η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ τους και η επιλογή του βέλτιστου αποτελέσματος , καθώς και ο υπολογισμός των αποθεμάτων μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων για την εναπομείνασα περίοδο ασφάλισης.
This project refers to the calculation of the technical reserves of the motor class of business by using BCL and BF methods. Continuing in the document, initial data of the project can be found, for the last 4 years, ways of calculating the final reserves as such as Paid and Outstanding claims data, deflated and inflated, comparison of the results and choice of the best result as the calculation of the Unearned premiums reserve for the rest of the insurance period.
Λέξη κλειδί :Αυτοκινητοβιομηχανία
Έλεγχος αποθέματος
Αποθεματοποίηση
Basic Chain Ladder
Bornhuetter Fergusson
Ημερομηνία :31-10-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: karanikola_2008.pdf

Τύπος: application/pdf