ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα και η επίδραση των capital control
Δημιουργός :Φυργιόλα, Ιόλη
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Λουρή, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από την ραγδαία ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής επιστήμης, λόγω της διαρκούς αναζήτησης όλο και πιο αποδοτικών επενδυτικών ευκαιριών. Όμως η οικονομική κρίση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν έχει επηρεάσει μόνο την απλή καθημερινότητα των ανθρώπων αλλά έχει επηρεάσει και σε μεγάλο βαθμό και την αποδοτικότητα των επενδύσεων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια συνθέτουν έναν από τους πιο απλούς επενδυτικούς θεσμούς για έναν επενδυτή γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάπτυξή τους αυτή δεν είναι τυχαία καθώς τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι πολλά, όπως η επαγγελματική διαχείριση και η άμεση ρευστότητα, ενώ ακόμα υπάρχει ένα αυστηρό Νομικό Πλαίσιο γεγονός που εξασφαλίζει την διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία τους. Με την ανάπτυξη του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναπτύχθηκε έντονα και το ενδιαφέρον των ερευνητών για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδειγμάτων και μέτρων απόδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Λέξη κλειδί :Αμοιβαία κεφάλαια
Απόδοση
Ελλάδα
Έλεγχος κεφαλαίων
Mutual funds
Return
Greece
Capital control
Ημερομηνία :16-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: fyrgiola.pdf

Τύπος: application/pdf