ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τυχερά παίγνια στην Ελλάδα: η περίπτωση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Δημιουργός :Κολτούκης, Βασίλειος
Συντελεστής :Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εστιάσουμε στα τυχερά παίγνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα θα εξετάσουμε την περίπτωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του τζόκερ. Για τον λόγο αυτό θα μελετηθούν στοιχεία κληρώσεων των τελευταίων 6 ετών ώστε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα αφού πρώτα γίνει μια παρουσίαση των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στο υπόδειγμά μας.Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων κρίνεται αναγκαίο να παρουσιαστούν ορισμένα στατιστικά στοιχεία μέσω πινάκων και διαγραμμάτων ενώ θα εξετασθούν οι υποθέσεις ισότητας των μέσων μεταξύ των πληθυσμών μας όπου και θα πραγματοποιηθεί με την εντολή t-test.Θα πραγματοποιηθεί κλαδική ανάλυση καθώς και εξαγωγή σημαντικών οικονομικών δεικτών της εταιρείας ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικά μοντέλα του στρατηγικού μάνατζμεντ, το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter και ανάλυση SWOT για την ανάλυση της αγοράς.Η ανάλυση και ο σχολιασμός του ισολογισμού της εταιρείας θεωρούνται σημαντικοί για την ανάδειξη του λειτουργικού κέρδους της εταιρείας. Stress Test θα πραγματοποιηθούν με μείωση των καθαρών εσόδων της εταιρείας όσο και των μικτών αποτελεσμάτων κατά 10% και 20% αντίστοιχα ενώ θα παρουσιαστεί και το σημείο μηδενικής κερδοφορίας της εταιρείας με βάση τα καθαρά της έσοδα έτσι ώστε να διευκρινιστεί κατά ποιο βαθμό είναι η εταιρεία σε θέση να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της με πιθανή μελλοντική μείωση των καθαρών της εσόδων.
Λέξη κλειδί :Τυχερά παιχνίδια
ΟΠΑΠ
Τζόκερ
Ημερομηνία :28-02-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koltoukis.pdf

Τύπος: application/pdf