ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μεθοδολογία αξιολόγησης και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Κόσσυβα, Ευαγγελία
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Κίνητρο για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε η έντονη δραστηριότητα του φαινομένου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, με στόχο την πλήρη κατανόησή του. Παράλληλα μελετάται η ισχύουσα νομοθεσία που έχει θεσπιστεί αλλά και οι αρμόδιες αρχές που έχουν συνταχθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλήρως οι αρνητικές επιδράσεις του φαινομένου των συγχωνεύσεων. Ακόμα, εξετάζεται εκτενώς η μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Πολιτική Ανταγωνισμού προκειμένου να παρεμβαίνει και να τροποποιεί τυχόν αρνητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική ευημερία. Η επιλογή της εξέτασης των συγχωνεύσεων και η διαδικασία ελέγχου τους από τις αρχές, έχει επιλεχτεί ως αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, διότι ως πρακτική δεν αποτελεί νεοεισερχόμενο είδος στον οικονομικό κύκλο, αλλά την πιο διαδεδομένη κυκλική στρατηγική επέκτασης.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορά
Πολιτική του ανταγωνισμού
Δίκαιο του ανταγωνισμού
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kossyva.pdf

Τύπος: application/pdf