ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Market based accounting research
Δημιουργός :Στεργίου, Ιωάννης
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5261
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εξεταστεί η επίπτωση που έχουν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στις αποδόσεις των μετοχών και στα abnormal stock returns (η διαφορά των αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών σε σχέση με τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών κάθε χώρας) 273 εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές και επενδύουν μεγάλα ποσά στην καινοτομία.
Λέξη κλειδί :Επένδυση
Καινοτομία
Μετοχή
Χρηματιστήριο Αξιών
Investment
Innovation
Share
Stock Exchange Market
Διαθέσιμο από :2017-02-08 14:58:23
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2014
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-08 14:58:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stergiou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf