ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως μοχλός ανάπτυξης σε περιβάλλον δημοσιονομικής προσαρμογής
Δημιουργός :Στράτου, Ροζίνα
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδωνας (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :203σ.: πίν.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5234
Περίληψη :Σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης ενός κράτους αποτελούν οι δημόσιες επενδύσεις, και ειδικότερα οι κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με την πραγματοποίηση δημοσίων έργων και υπηρεσιών. Η επιλογή του αποτελεσματικότερου τρόπου υλοποίησης και της καταλληλότερης χρηματοδοτικής διάρθρωσης, απασχολούν ολοένα και περισσότερο τις δημόσιες αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συγκρατήσουν και να περιορίσουν τα δημοσιονομικά χρέη και ελλείμματα των προηγουμένων ετών.Εναλλακτική λύση στους δημοσιονομικούς περιορισμούς της κυβέρνησης αποτελούν οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς τα έργα ΣΔΙΤ υλοποιούνται με ιδιωτική χρηματοδότηση και έτσι η κυβέρνηση τα καταγράφει έξω- ισολογιστικά, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται στο δημόσιο ισολογισμό ούτε ως περιουσιακά στοιχεία ούτε ως δανειακές υποχρεώσεις.
Λέξη κλειδί :ΣΔΙΤ
ΕΣΠΑ
Συμπράξεις
JESSICA
Δημόσια έργα
Αστική ανάπτυξη
Διαθέσιμο από :2016-11-09 11:02:20
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2013
Ημερομηνία κατάθεσης :2016-11-09 11:02:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stratou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf