ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τράπεζες σε δυσχέρια : bail in και bail out
Δημιουργός :Φαράντος, Κωνσταντίνος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :205σ. : είκ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 201-205
Περίληψη :Η χρηματοοικονομική κρίση έδωσε το έναυσμα για την αντιμετώπιση με διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την κάλυψη των ζημιών που δημιουργούνται και τη ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η διπλωματική εργασία παρουσιάζει αναλυτικά δύο μεθόδους που έχουν μια μεγάλη διαφορά, και αυτή αφορά τον καταμερισμό της ευθύνης. Διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, με το πρώτο να είναι καθαρά εισαγωγικό.Το πρώτο κεφάλαιο είναι μια πολύ σύντομη αναφορά στη σημασία της εποπτείας και της παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών, ενώ παράλληλα εισάγει και τον ρόλο που κατέχει το Financial Stability Board.Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με θέματα που σχετίζονται με τη διάσωση των τραπεζών χρησιμοποιώντας κρατικά κεφάλαια, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται σημαντικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας όπως η ρευστότητα και ο ανταγωνισμός μεταξύ άλλων, και εμπεριέχει και μια αναφορά στο ρόλο της εποπτείας και στην εισαγωγή των υπό συνθήκη μετατρέψιμων ομολόγων.Το τρίτο κεφάλαιο αναλώνεται στην παρουσίαση και μελέτη του τρόπου με τον οποίο προτείνεται να εισαχθεί και να λειτουργήσει το bail-in, και περιγράφει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει.Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο έχει γίνει μια επιλογή περιπτώσεων που έγινε χρήση κρατικών κεφαλαίων για τη διάσωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε Ευρώπη και Αμερική, και το πώς τα αποτελέσματα τέτοιων πρακτικών έθεσαν σε πρώτο πλάνο τη χρησιμοποίηση του bail-in.
Λέξη κλειδί :Πιστωτικό ίδρυμα
Τραπεζικό σύστημα
Τραπεζική εποπτεία
Banking systems
Banks
Bankruptcy
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Farantos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf