ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Τσάκαλου, Λαμπρινή
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 68-69
Περίληψη :Η αύξηση του αριθμού των καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των επιχειρήσεων και κυρίως των επιχειρήσεων που έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά είναι ένα συχνό φαινόμενο. Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με την περίπτωση της επιθετικής τιμολόγησης. Η επιθετική τιμολόγηση αποτελεί μια πρακτική που χρησιμοποιούν κυρίως επιχειρήσεις που έχουν τεράστια δύναμη στην αγορά ώστε να πουλήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε πολύ χαμηλή τιμή. Στόχος αυτής της πρακτικής είναι να καταφέρει η κυρίαρχη επιχείρηση να οδηγήσει τους ανταγωνιστές της εκτός αγοράς ή να αποτρέψει πιθανούς ανταγωνιστές της να εισέλθουν στην αγορά. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι ανταγωνιστές της δεν μπορούν να βάλουν τιμή ίση ή μικρότερη από την δική της καθώς θα οδηγηθούν σε μεγάλες ζημιές. Η επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση έχει την δυνατότητα να υπόκειται σε τέτοιες ζημιές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιατί έχει μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς πόρους.Βραχυχρόνια, τέτοιου είδους πρακτικές αποκλεισμού ωφελούν τους καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν σε αρκετά μειωμένη τιμή. Μακροχρόνια όμως η ευημερία των καταναλωτών μειώνεται σημαντικά καθώς η κυρίαρχη επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά ως μονοπώλιο εφόσον έχει αποκλείσει τους ανταγωνιστές της. Ως αποτέλεσμα η επιχείρηση απολαμβάνει μεγάλα κέρδη επιβάλλοντας όποια τιμή επιθυμεί και οι καταναλωτές έχουν λιγότερες δυνατότητες επιλογής, αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές και ενδεχομένως χαμηλότερη ποιότητα. Η πρακτική της επιθετικής τιμολόγησης απαγορεύεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου καθώς παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους σύμφωνα με τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν έχουν δικαίωμα να βάζουν τιμές μικρότερες του οριακού κόστους και κυρίως μικρότερες του μέσου μεταβλητού κόστους. Σε πολλές περιπτώσεις η επιτροπή ανταγωνισμού έχει να αντιμετωπίσει καταστάσεις που είναι δύσκολο να διακρίνει αν η μείωση της τιμής προήλθε από υγιή συμπεριφορά των επιχειρήσεων ή από επιθετική τιμολόγηση. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα τα οποία επιχειρούν να εξηγήσουν πότε η επιθετική τιμολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ορθολογική.Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός της πολιτικής ανταγωνισμού, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού καθώς και οι διάφοροι τύποι μονομερών πρακτικών αποκλεισμού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, ορίζεται η έννοια της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης και προσδιορίζεται πότε και πως γίνεται κατάχρηση αυτής.Στο δεύτερο κεφάλαιο εξηγείται η επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να εμφανίσει μία επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα, η πιο πολύπλοκη μορφή της, που είναι η επιθετική τιμολόγηση. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της επιθετικής τιμολόγησης, η επιχείρηση που την εφαρμόζει υφίσταται ζημίες τις οποίες προσδοκά να υπερκαλύψει μετά την έξοδο των ανταγωνιστών από την αγορά. Τα μοντέλα που ακολουθούν αποδεικνύουν την ύπαρξη της επιθετικής τιμολόγησης κάνοντας χρήση της ελλιπούς πληροφόρησης που υπάρχει στην αγορά Αρχικά, παρουσιάζεται η κριτική του McGee στην θεωρία της επιθετικής τιμολόγησης και στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά μοντέλα ξεκινώντας με το Chain Store Paradox του Selten και συνεχίζοντας με το υπόδειγμα δημιουργίας φήμης και signaling model τα οποία έρχονται σε αντίθεση με το πρώτο. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι αναγνώρισης και αντιμετώπισης της επιθετικής τιμολόγησης όπως έχουν παρατεθεί από διάφορους οικονομολόγους.
Λέξη κλειδί :Ανταγωνισμός
Ανταγωνιστικότητα
Πολιτική του ανταγωνισμού
Competition
Competitiviness
Competition policy
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Tsakalou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf