ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα (1993-2013)
Δημιουργός :Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Πεπελάση, Ιωάννα-Σαπφώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 153-158
Περίληψη :Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο για πολλές χώρες του κόσμου τα τελευταία είκοσι χρόνια και επηρέασαν τη ζωή των πολιτών σε μεγάλο βαθμό. Στην Ελλάδα, τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και η πρόσφατη κρίση χρέους από το 2009 έως σήμερα δημιούργησαν προβλήματα σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια επισκόπηση του θεωρητικού μοντέλου που ανέπτυξε ο Human Minsky για την κατανόηση των αιτιών, της εξέλιξης και των συνεπειών μιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Το κύριο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών κρίσεων που ξέσπασαν στη Ελλάδα το 1999 και το 2009 χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, καθώς επίσης και την παρουσίαση της πορείας των μακροοικονομικών δεικτών και του χρηματιστηρίου της Ελλάδας, ενώ λαμβάνονται υπόψη η κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν άλλα κράτη την ίδια περίοδο.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κρίση
Οικονομική κρίση
Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Financial crisis
Economic crisis
Stock Exchange
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Christodoulopoulos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf