ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Από το Solvency I στο Solvency II και η εφαρμογή του στις ασφαλιστικές εταιρίες
Δημιουργός :Ντάναση, Μαρία Γ.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών» (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Ασφαλιστικός κλάδος
Ιδιωτική ασφάλιση
Ασφάλιση
Φερεγγυότητα
Ασφάλεια ζωής
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Ntanasi_2015.pdf

Τύπος: application/pdf