ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση αγοράς κατοικίας
Δημιουργός :Παττακού, Ευαγγελία Ε.
Συντελεστής :Πανάς, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Αγορά ακινήτων
Οικονομική ύφεση
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης :12-2014

Αρχείο: Pattakou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf