ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρήση του VaR στο τραπεζικό σύστημα
Δημιουργός :Μπουλούκου, Ζωή
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Χαρτοφυλάκιο
Χρήμα
Πιστωτικός κίνδυνος
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Mpouloukou_2014 ).pdf

Τύπος: application/pdf