ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Δημιουργός :Γεωργιλέ, Μαρία
Συντελεστής :Βλάμης, Πρόδρομος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστοληπτική ικανότητα
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Πιστωτικό ίδρυμα
Ελεγχος ρευστότητας
Ημερομηνία έκδοσης :09-2012

Αρχείο: Georgile_2012.pdf

Τύπος: application/pdf