ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η προοπτική ανέγερσης κατοικιών τα έτη 2009 έως 2012 - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, εκτίμηση ακινήτου
Δημιουργός :Αυγερινού, Αναστασία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Πανάς, Ε. (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Κατοικία
Αγορά ακινήτων
Ακίνητη περιουσία
Ιδιοκτησία
Στέγαση
Πληροφορία
Κτηματική αγορά
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :05-2014

Αρχείο: Avgerinou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf