ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση ασφάλισης αυτοκινήτων με χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων βασιζόμενη στην ιστορικότητα των δεδομένων
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Δημητρίου
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Ασφάλιση
Ασφάλιση αυτοκινήτων
Τιμολόγηση
Ασφάλιστρο
Ημερομηνία έκδοσης :06-2014

Αρχείο: Papadopoulos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf