ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Seasonality of births in Greece : monthly and daily seasonality in Greece and the change of the observed patterns
Εναλλακτικός τίτλος :Περιοδικότητα γεννήσεων στην Ελλάδα : μηνιαία και ημερήσια περιοδικότητα στην Ελλάδα και οι αλλαγές στα παρατηρούμενα πρότυπα
Δημιουργός :Soulios, Asterios C.
Συντελεστής :Kostaki, A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Demographic statistics
Greece
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :01-2015

Αρχείο: Soulios_2015.pdf

Τύπος: application/pdf