ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή του Solvency II σε εταιρία γενικών ασφαλίσεων - αντασφάλιση και περιθώριο φερεγγυότητας: έρευνα χαρτοφυλακίου με εφαρμογή QIS 5 και αλλαγή αντασφαλιστικής σύμβασης
Δημιουργός :Σαρρή, Αλεξία Στ.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους για τη διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Part- time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ασφαλιστικός κλάδος
Φερεγγυότητα
Ασφαλιστική εταιρεία
Κοινοτική οδηγία
Ημερομηνία έκδοσης :08-2014

Αρχείο: Sarri_2014.pdf

Τύπος: application/pdf