ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Estimation using generalized estimating equations in complex repeated measures data: an application to periodontitis data
Εναλλακτικός τίτλος :Εκτίμηση χρησιμοποιώντας γενικευμένες εξισώσεις εκτίμησης σε δεδομένα περίπλοκων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: μια εφαρμογή σε δεδομένα περιοδοντίτιδας
Δημιουργός :Athanasopoulou, Joanna E.
Συντελεστής :Vasdekis, V. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Data analysis
Measurement
Statistical data
Ημερομηνία έκδοσης :03-2005

Αρχείο: 78287.pdf

Τύπος: application/pdf