ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαφοροποίηση και διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Σιώζιου, Αναστασία
Συντελεστής :Μπίλιας, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Χαρτοφυλάκιο
Οικονομική κατάσταση
Χρηματαγορά
Διεθνής επένδυση
Ημερομηνία έκδοσης :06-2013

Αρχείο: Sioziou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf