ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων στις εταιρείες των μέσων μαζικής μεταφοράς
Δημιουργός :Κορδονούρη, Παναγιώτα - Σταυρούλα
Συντελεστής :Βενιέρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Οικονομική κατάσταση
Ελλάδα
Μεταφορές
Λογιστική
Εταιρεία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2013

Αρχείο: Kordonouri_2013.pdf

Τύπος: application/pdf