ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη συστήματος εμπλουτισμού αρχείων καθιερωμένων εγγραφών με κοινωνικές επισημειώσεις
Εναλλακτικός τίτλος :System development enrichment authority file records with social annotations
Δημιουργός :Δάγλας, Σπύρος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Internet
Λογισμικό
Πληροφοριακά συστήματα
Διαδίκτυο
Ημερομηνία έκδοσης :01-2012

Αρχείο: Daglas_2012.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Daglas_summary.pdf

Τύπος: application/pdf