ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με τις αποδόσεις των μετοχών
Δημιουργός :Κούνας, Νικόλαος
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Μετοχή
Χρηματοδότηση
Οικονομία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης :06-2012

Αρχείο: Kounas_2012.pdf

Τύπος: application/pdf