ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχωριστική ανάλυση και ταξινόμηση
Δημιουργός :Ζιάννη, Φωτεινή
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ανάλυση πληροφοριών
Συλλογή δεδομένων
Ταξινόμηση
Ημερομηνία έκδοσης :12-2011

Αρχείο: Zianni_2011.pdf

Τύπος: application/pdf