ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Stochastic analysis in Hilbert space and application to interest rate theory
Εναλλακτικός τίτλος :Στοχαστική ανάλυση σε χώρους Hilbert και εφαρμογές στη θεωρία επιτοκίων
Δημιουργός :Giouvanelli, Maria E.