ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου για το σύστημα Fedora
Δημιουργός :Σοφίκα, Γιάνο
Συντελεστής :Κωνσταντόπουλος, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Ψηφιακή τεχνολογία
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Βιβλιοθήκη
Πληροφοριακά συστήματα
Διαδίκτυο
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Sofika_2011.pdf

Τύπος: application/pdf