ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετά-ανάλυση : σχεδιασμός, αξιολόγηση, συνδυασμός και αναφορά
Δημιουργός :Σταθάκου, Ελένη Ιωάν.
Συντελεστής :Βασδέκης, Β. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Ιατρική
Συλλογή δεδομένων
Βιολογία
Πληροφορία
Ανάλυση πληροφοριών
Θνησιμότητα
Ημερομηνία έκδοσης :04-2011

Αρχείο: Stathakou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf