ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών σχημάτων
Δημιουργός :Κουκιάς, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Ασφάλιση
Ασφαλιστική εταιρία
Χαρτοφυλάκιο
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :04-2011

Αρχείο: Koukias_2011.pdf

Τύπος: application/pdf