ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μπεϋζιανή ανάλυση επιβίωσης
Δημιουργός :Κλάδη, Μαρία
Συντελεστής :Δημάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Διπλωματική εργασία
Δειγματοληψία
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :10-2010

Αρχείο: Kladh_2010.pdf

Τύπος: application/pdf