ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Representation of stochastic integrals with respect to Levy random measures
Δημιουργός :Haralampopoulos, Anastastios A.
Συντελεστής :Zazanis, M. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Probability
Mathematics
Defferential equations
Distribution
Sampling
Ημερομηνία έκδοσης :11-2002

Αρχείο: 74081.pdf

Τύπος: application/pdf