ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Δημιουργός :Κουκά, Δήμητρα
Συντελεστής :Κόρδας, Γρηγόρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Βιβλιοθήκη
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Τιμολόγηση
Αγορά
Πώληση
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 89613.pdf

Τύπος: application/pdf