ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Εναλλακτικός τίτλος :εμπειρική τεκμηρίωση της διάρθρωσης της αγοράς και οικονομετρική εκτίμηση της έντασης και του τύπου του ανταγωνισμού για την περίοδο 2000-2005
Δημιουργός :Τζεμπελίκος, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημελή, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Ανταγωνισμός
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81361.pdf

Τύπος: application/pdf