ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aspects of estimation procedures at eurostat with some emphasis in the over space harmonisation
Δημιουργός :Tzavidis, Nikolaos T.
Συντελεστής :Panaretos, J. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Evaluation
Evaluation techniques
Algorithms
Sampling
Probability
European Union
Statistical services
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 71225.pdf

Τύπος: application/pdf