ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντελοποίηση των χρόνων προετοιμασίας παραγγελιών σε διαδικασία Detail Picking
Δημιουργός :Οικονόμου, Ιωάννης
Συντελεστής :Ζαζάνης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :127σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής με κατεύθυνση "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων"
Λέξη κλειδί :Μοντελοποίηση
Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού
Παραγγελίες
Logistics
Detail picking
Shopper
Modeling
Ημερομηνία έκδοσης :11-2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 81962.pdf

Τύπος: application/pdf