ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δημιουργός :Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :153σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Σύμπραξη
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ενωση
Πολιτική της επιχείρησης
Δημοσιονομική ανάλυση
Τραπεζικό σύστημα
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Νομικό καθεστώς
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71778.pdf

Τύπος: application/pdf