ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις & "foreign outsourcing"
Εναλλακτικός τίτλος :μια σύγκριση παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχείρησης
Δημιουργός :Λυρατζοπούλου, Δόμνα
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κεφάλαιο
Εξαγωγές
Επενδύσεις
Παραγωγικότητα
Οικονομία
Επιχείρηση
Οικονομετρία
Διοίκηση
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 89616.pdf

Τύπος: application/pdf