ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Δημιουργός :Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Συντελεστής :Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Μετοχή
Τιμές αξιών
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Εισόδημα επένδυσης
Μέτοχος
Αποδοτικότητα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71833.pdf

Τύπος: application/pdf