ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ενοποίηση τεχνικών συμπερασματολογίας μέσω υποθέσεων (case-based reasoning) σε συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Δημιουργός :Καγιαμπάκης, Μιχάλης
Συντελεστής :Κιουντούζης, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Βάση δεδομένων
Προστασία δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Λογισμικό
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Τεχνητή νοημοσύνη
Επεξεργασία πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :09-1997

Αρχείο: 53643.pdf

Τύπος: application/pdf