ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :QuLMO : μια γλώσσα ερωτήσεων για κινούμενα αντικείμενα
Δημιουργός :Μπρακατσούλας, Σωτήρης
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Βάση δεδομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Λογισμικό
Σχεδιασμός συστημάτων
Δίκτυο πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 69930.pdf

Τύπος: application/pdf