ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετάδοση ψηφιακού video σε συστήματα video-on-demand με αλληλεπίδραση
Δημιουργός :Χριστοπούλου, Ελένη
Συντελεστής :Αποστολόπουλος, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :173σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα επικοινωνίας
Τηλεπικοινωνία
Σχεδιασμός συστημάτων
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Δίκτυο πληροφορικής
Χρήστης της πληροφορίας
Αποθήκευση δεδομένων
Δίκτυο διαβίβασης
Διαβίβαση δεδομένων
Τηλεόραση
Τηλέφωνο
Αμφίδρομο δίκτυο
Δορυφορική επικοινωνία
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2000

Αρχείο: 64241.pdf

Τύπος: application/pdf