ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Δημιουργός :Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Βασσάλος, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπισττήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Λογισμικό
Πληροφόρηση
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ημερομηνία έκδοσης :03-2005

Αρχείο: 78255.pdf

Τύπος: application/pdf