ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Εναλλακτικός τίτλος :εφαρμογή στο δημόσιο τομέα
Δημιουργός :Πανόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :175σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Σύστημα επικοινωνίας
Δημόσια υπηρεσία
Δημόσιος οργανισμός
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :02-1998

Αρχείο: 53689.pdf

Τύπος: application/pdf