ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προεργασία και εξόρυξη γνώσης δεδομένων μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού
Δημιουργός :Μητσιώνης, Απόστολος
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Βάση δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Καταχώρηση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Ελεγχος ποιότητας
Λογισμικό
Ασφαλιστική εταιρία
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72704.pdf

Τύπος: application/pdf