ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρήση μεθόδου μεταλλάξεων σε προγράμματα υλοποιημένα σε Java
Δημιουργός :Μαστοραντωνάκης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Μαλεύρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :142σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Λογισμικό
Γλώσσα προγραμματισμού
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72682.pdf

Τύπος: application/pdf