ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κάλυψη δομικών στοιχείων λογισμικού με την επίτευξη υψηλής αξιοπιστίας
Δημιουργός :Μανωλόπουλος, Αθανάσιος
Συντελεστής :Μαλεύρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :174σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Λογισμικό
Γλώσσα προγραμματισμού
Αξιολόγηση σχεδίου
Τεχνολογική αξιολόγηση
Προστασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69945.pdf

Τύπος: application/pdf