ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασφάλεια πληροφοριών σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας
Δημιουργός :Πετροπούλου, Φωτεινή Φ.
Συντελεστής :Κιουντούζης, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Η παρούσα εργασία αφορά την ασφάλεια πληροφοριών σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, την κοινή συναίνεση και κοινωνικά - ηθικά ζητήματα. Περιλαμβάνει ακόμη την ηθική και την κουλτούρα στο πεδίο της πληροφορικής, εφαρμογή σε ιατρικά πληροφοριακά συστήματα και σε νομοθεσίες προστασίας ατομικών δεδομένων.
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Τεχνολογία των πληροφοριών
Προστασία δεδομένων
Τομέας της επικοινωνίας
Ανάλυση πληροφοριών
Ηθική
Ατομικά δικαιώματα
Ημερομηνία έκδοσης :01-1998

Αρχείο: 53692.pdf

Τύπος: application/pdf