ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα ως ζώνη-στόχος
Εναλλακτικός τίτλος :έλεγχοι αξιοπιστίας
Δημιουργός :Κοσμά, Θεοδώρα
Συντελεστής :Μπρισίμης, Σοφοκλής Ν. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Κυμαινόμενη ισοτιμία
Κεντρική ισοτιμία
Οικονομικό υπόδειγμα
Τόκος
Διεθνές νόμισμα
Ευρωνόμισμα
Ευρωπαϊκή χρηματαγορά
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: 64275.pdf

Τύπος: application/pdf