ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημιουργός :Τσαμπή, Αθανασία
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Λέξη κλειδί :Κρατικές ενισχύσεις
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομία
Εγγύηση
Πλούτος
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :2011

Αρχείο: 91800.pdf

Τύπος: application/pdf